ELEKTRON XİDMƏTLƏR

İnteraktiv xidmətlər

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı və ləğvi

Əmlakın hərraclarla satışı

Daşınmaz əmlak üzərində yüklülüyün qeydiyyatı və ləğvi

Dövlət əmlakının idarə edilməsi

İnformativ xidmətlər