STATİSTİK MƏLUMATLAR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə göstərdiyi elektron xidmətlərin 24.11.2017-ci il tarixinədək olan statistik göstəriciləri